Gevel renoveren vergunning

Wilt u uw gevel renoveren? Sommige bouwwerken hebben geen bouwvergunning nodig en andere werken moeten alleen bij de dienst ruimtelijke orde gemeld worden. In veel gevallen is het aanvragen van een vergunning nodig wanneer u gaat verbouwen of renoveren. Is een vergunning voor de gevelrenovatie verplicht maar heeft u deze niet? Dan is het niet toegestaan om bouwwerkzaamheden zoals het aanbrengen van gevelisolatie uit te voeren.

Start de gratis offerteaanvraag!

Vraag via het offerteformulier geheel vrijblijvend meerdere gratis offertes aan voor het renoveren van uw gevel. Door de prijsoffertes met elkaar te vergelijken kiest u altijd voor de vakman met de laagste prijs en de beste voorwaarden.

gevel renoveren vergunning

Wanneer is een vergunning nodig?

Stedenbouwkundige toestemming is vereist voor het bouwen van een constructie, maar ook voor het afbreken, verbouwen, herbouwen, renoveren en voor het gebruik van grond voor het plaatsen van één of meerdere vaste inrichtingen. Bij een grote verbouwing of bij nieuwbouw is de hulp van een architect verplicht, deze moet tevens het vergunningsdossier samenstellen en indienen. Bij bepaalde werken van kleine omvang, zoals een kleine gevelrenovatie, is het mogelijk om zelf de aanvraag in te dienen. Werken die geen betrekking hebben op de stabiliteit en die het fysieke bouwvolume van een zij– of achtergevel niet wijzigen hebben geen toestemming nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gevelisolatie aan de binnenkant van een woning. Indien de gevelisolatie aan de buitenmuur wordt aangebracht is wel een vergunning verplicht. Bij werken aan de voorgevel is altijd een bouwvergunning vereist omdat dit van invloed is op het uitzicht van de straat.

Gevel onderhouden

Onderhoud zonder stabiliteitswerken en zonder een wijziging van het fysiek bouwvolume van een gevel is vergunningsvrij. Pleisterwerk op de buitenmuur kan dus gewoon zonder vergunning worden gedaan. Ook onderhoud zoals het schilderen en impregneren van uw buitenmuur is vergunningsvrij. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is echter wel dat het onderhoud bij de gevel aan de zijkant of achtergevel of binnenshuis plaatsvindt. Voor onderhoudswerken aan de voorgevel is wel een bouwvergunning verplicht omdat het een zichtbare verandering is wat het straatbeeld zal veranderen. Gebruikt u echter dezelfde kleur verf voor het onderhoud aan uw buitenmuur als voorheen, dan is in de meeste gevallen geen toestemming nodig. De regels voor het renoveren en het onderhoud van uw gevel verschillen per gewest, dus vraag dit altijd na voordat u begint met onderhoudswerken.

Stabiliteitswerken

Als u tijdens uw gevelrenovatie werken uitvoert die van invloed zijn op de stabiliteit van uw woning dan dient u dit altijd te melden, deze hebben namelijk een meldingsplicht. Tevens moet hierbij vaak een architect betrokken worden. Stabiliteitswerken van de constructie die uitgevoerd worden in het gebouw of de achtergevels, zijgevels en het dak zijn evenzeer meldingsplichtig. Brengen de stabiliteitswerken van de gevel een verandering aan het straatbeeld? Dan zal ook een vergunning verplicht zijn. Als u helemaal zeker wilt zijn of uw gevelrenovatie vergunningsvrij is en of er een meldingsplicht is voor het renoveren van uw gevel dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.

Verschil tussen gewesten

Houd er rekening mee dat er wellicht een verschil is tussen de gewesten in eisen voor het renoveren van uw gevel. Een gemeentelijke of provinciale stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen. Zij kunnen bijvoorbeeld een vergunning eisen voor een bepaalde gevelrenovatie zoals het aanbrengen van gevelisolatie terwijl een melding voldoende is voor de Vlaamse reglementering. Ook is het mogelijk dat de Vlaamse reglementering een vrijstelling biedt terwijl een gemeentelijke of provinciale stedenbouwkundige verordening een melding vereist. Neem dus altijd contact op met uw gemeente alvorens u begint met het renoveren van uw gevel.

Gaat u voor uw woning een gevelrenovatie laten uitvoeren?

Voor al uw onderhoudswerken en stabiliteitswerken bent u bij ons aan het juiste adres!

Waar de vergunning aanvragen?

De vergunning aanvragen voor uw onderhoudswerken of stabiliteitswerken doet u door middel van een aanvraagdossier. Als het verplicht is dat een architect helpt bij de stabiliteits- of onderhoudswerken, dan stelt deze het dossier samen. Het enige wat de aanvrager in dat geval moet doen is het aanvraagdossier ondertekenen. Als er geen architect vereist is bij het renoveren van uw gevel dan mag u het aanvraagdossier zelf samenstellen. De Vlaamse Regering heeft bepaald hoe dit er uit moet zien, een voorbeeld kunt u online vinden. De aanvraag kan in steeds meer gemeenten digitaal ingediend worden. Als dit niet mogelijk is stuurt u het aanvraagdossier aangetekend op of u geeft het af bij uw gemeente.

Boete

Besluit u om uw gevelrenovatie voort te zetten zonder een bouwvergunning aan te vragen? Het kan een aantal risico’s en gevolgen met zich meebrengen. Het is mogelijk dat een buurman het niet eens is met uw gevelrenovatie of onderhoudswerken, hij kan hier dan een klacht tegen indienen. U maakt kans op een proces verbaal voor bouwinbreuk, hier wordt melding van gemaakt in het vergunningsregister. Alle illegale werken van uw gevelrenovatie moeten worden stopgezet en u kunt pas weer verder met renoveren wanneer de stillegging is opgeheven of als u wel toestemming heeft. Als u de stopzetting weigert dan wordt uw proces verbaal uitgebreid en loopt u het risico op een boete van €5.000,- of nog erger, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar plus een boete tot wel €400.000,-.